Kurz připravuje žáky přednostně na celostátní zkoušku z angličtiny, která je žádoucí pro přijetí na studia na středních školách.


  • Budova kurzu je momentálně ve stadiu přestavby prostorů.  Další dobrovolníky přijímáme od léta 2020*