JAK MŮŽETE POMOCI?

Pomoci dětem můžete také formou nákupu školních pomůcek nebo přispět na samotný provoz školy. Veškeré finanční prostředky jdou přímo na podporu vzdělávání a na náklady spojené s výstavbami školních budov. I sebemenší příspěvek se počítá a za každý jsme vděční. Chcete-li pomoct zajistit indonéským dětem lepší budoucnost, jste tady správně.

Škola v Ráji se spojila s cestovní agenturou Go2 aby společně napomohli četným školám a kurzům a tím přímo zlepšili uroveň vzdělávání stovek dětí na Lomboku. Prosím pomozte dětem také!

Děkujeme Vám za Vaši štědrost!

Přispějte Nyní